Configurant hostname presentat a HELO amb Debian i EXIM.

Intentant subscriure al maillist de tomcat users, rebem el següent error:

  users-subscribe@tomcat.apache.org
    host mx1-ec2-va.apache.org [34.199.147.133]
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<users-subscribe@tomcat.apache.org>:
    504 5.5.2 <debian>: Helo command rejected: need fully-qualified hostnam

Motiu: El nostre sistema de correu no s’identifica correctament, comprovem amb :

exim -bP primary_hostname

si el hostname és correcte… Haiuria de coincidir amb:

hostname -f

Si no ho fa: corregir.