Fixar IP amb reserva DHCP a libvirtd

En el cas que volguem mantenir la assiganció per DHCP de la IP:
Sota root o amb afegir sudo. default és el nom de la xarxa, Debian12 és el nom de la VM amb iface de MAC 52:54:00:a0:cc:55 ·
# virsh net-list
# virsh net-dumpxml default
# virsh net-edit default

afegir la linia

<host mac='52:54:00:a0:cc:55' name='Debian12' ip='192.168.122.199'/>

al bloc ip:

<ip address='192.168.122.1' netmask='255.255.255.0'\>
<dhcp>
<range start='192.168.122.100' end='192.168.122.254'/>
<host mac='52:54:00:a0:cc:55' name='Debian12' ip='192.168.122.199'/>
</dhcp>

Reiniciar la xarxa:
# virsh net-destroy default
# virsh net-start default