Backup Complet/Incremental amb TAR

https://www.computernetworkingnotes.com/linux-tutorials/create-and-restore-incremental-backups-in-linux-with-tar.html

# Complet:
# tar -czvg snapshot-file -f backup.tar.gz backup
#
# verificar:
# tar -tvf backup.tar.gz
#
# Incrementals:
# tar -czvg snapshot-file -f 1-backup.tar.gz backup
# tar -czvg snapshot-file -f 2-backup.tar.gz backup
# ,,,
# Restores:
# tar -xvf /root/practicelab/backup.tar.gz -C /root/practicelab/restore 
# tar -xvf /root/practicelab/1-backup.tar.gz -C /root/practicelab/restore 
# tar -xvf /root/practicelab/2-backup.tar.gz -C /root/practicelab/restore
# ...

DMarc

el següent pas serà configurar el DMARC… i els informes corresponents….

Ja ho tenim……. i de pas…. alguns headers al apache…